PRODUKTNA BERZA LOGO

Mali pad cena kukuruza i pšenice

Na „Produktnoj berzi“ drugu nedelju za redom je nastavljena  smanjena aktivnost tržišnih učesnika. Cene najtrgovanijih berzanskih roba nisu značajno oscilirale, osim suncokretove sačme koja je doživela značajan skok. Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 525 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 13.904.250,00 dinara. U odnosu na prethodnu sedmicu količinski obim prometa je veći za 16,67 %, dok je finansijska vrednost prometovane robe viša za 15,72%.

Kukuruzom se trgovalo ove nedelje u cenovnom rasponu od 17,20 do 17,70 din/kg bez PDV-a. Cena od 17,70 din/kg bez PDV-a je bila aktuelna početkom nedelje da bi krajem sedmice došlo do pada cene žutog zrna.

Pšenicom se trgovalo po ceni od 17,50 din/kg bez PDV-a, što u odnosu na upoređujući podatak iz prethodne nedelje predstavlja cenovni pad od 2,78%.

Soja je trgovana sa klauzulom „gratis lager“ do sredine maja po cenama od 46,50 din/kg bez PDV-a.

Suncokretova sačma sa 33% proteina se kretala u širokom  cenovnom rasponu od 19,50 do 20,40 din/kg bez PDV-a. Pondrisana cena je iznosila 20,04 din/kg bez PDV-a (24,04 din/kg sa PDV-om) što predstavlja značajna cenovni rast od 9,51% u odnosu na upoređujući podatak iz prethodne sedmice.

Direktor poslovnih operacija

Radoslav Pilja

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

 

ROBA PONUĐENA KOLIČINA (t) CENA PONUDE DIN/KG SA

PDV-OM

ZAKLJUČENA KOLIČINA (t) ZAKLJUČENA CENA DIN/KG SA PDV-OM PROMENA U ODNOSU NA PRETHODNU NEDELJU
Kukuruz veštački sušen, rod 2017. 175 19,47-19,58 75 19,47 -
Kukuruz prirodno suv, rod 2017. vlaga do 14,5% 25 18,92 25 18,92 -
Pšenica, rod 2017.  minimum 12% proteina 200 19,25 200 19,25 -
Soja, rod 2017. 25 51,70 - - -
Soja, rod 2017. gratis lager do 15.5. 100 51,15 100 51,15 -
Soja, rod 2017. gratis lager do 20.5. 50 51,15 - - -
Suncokretova sačma 33% 125 23,40-24,48 125 23,40-24,48 +9,51%

Cene poljoprivrednih proizvoda u protekloj nedelji na vodećim robnim berzama:

PREGLED DNEVNIH PROMENA CENA NA CME GROUP, MAJSKI  FJUČERS 2018.
petak ponedeljak utorak sreda četvrtak
Pšenica 170,20 $/t 169,54 $/t 173,58 $/t 178,65 $/t 176,59 $/t
Kukuruz 148,18 $/t 148,97 $/t 150,07 $/t 152,12 $/t 151,96 $/t

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je poskupela 0,84%, a kukuruz je poskupeo 1,04%.

Na cenu pšenice utiče zabrinutost za stanje useva u SAD, zbog nedostatka vlage.

 

PREGLED DNEVNIH PROMENA CENA NA CME GROUP
petak ponedeljak utorak sreda četvrtak
Soja, zrno, maj 18.  377,95 $/t 375,01 $/t 375,60 $/t 377,51 $/t 377,73 $/t
Sojina sačma, maj 18. 374,10 $/t 371,80 $/t 372,10 $/t 376,20 $/t 379,20 $/t

 

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, soja je pojeftinila 0,89%, a sojina sačma je poskupela 1,58%.

Na cenu soje je uticalo strahovanje od manjih isporuka u Kinu.

Na rast cene sojine sačme u Čikagu, uticalo je oštećenje velikog terminala u argentinskoj luci, što je dovelo do zabrinutosti za kratkoročne isporuke.

 

  PŠENICA KUKURUZ
BUDIMPEŠTA - 153,29 €/t (fjučers maj 18)
EURONEXT PARIZ 166,00 €/t (fjučers maj 18) 162,75 €/t (fjučers jun 18)

 

U Budimpešti u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, kukuruz je pojeftinio 0,80%.

U Parizu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je poskupela 1,22%, a kukuruz je pojeftinio 0,46%.

Na rast cene pšenice je uticalo slabljenje evra prema dolaru.

 

 

Kategorije Ekonomija Poljoprivreda