MIGRANTI NA GRANICNOM PRELAZU SID

Kriza prošla, tenzije ostale

Berkaovo - Migrantska kriza je prošla, broj onih koji se trenutno nalaze u Srbiji znatno opada, pa mesta strahu od nevoljnika kojima smo samo tačka na putu ka Evropskoj uniji, uprkos svim izazovima, nema, zaključci su debate koju su u Berkasovu organizovali Evropski pokret u Srbiji i Fakultet političkih nauka, u saradnji sa Evropskim pokretom Srbije – Sremska Mitrovica.

O problemima koje je dolazak migranata u Srbiju stavio pred stanovništvo, samouprave i samu državu, o novom Zakonu o azilu i privremenoj zaštiti koji je usvojen u martu kao posledica novih potreba nastalih velikim prilivom izbeglica i azilanata, ali i o usaglašavanju našeg pravnog sistema sa važećim direktivama Evropske unije govorili su ispred Fakulteta političkih nauka Dragan Živojinović, Svetlana Velimirović, zamenica komesara u Komesarijatu za izbeglice i migracije Republike Srbije i Emilija Joksić, šefica Kancelarije za azil Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.
Debata u Berkasovu u kojoj su učestvovali svi subjekti koji su se na terenu suočavali sa migrantskom krizom, deo je serije događaja koji se organizuju u ukupno 17 gradova Srbije. Debate se održavaju u okviru projekta „Evropa za mene“ koji podržava Delegacija Evropske unije, sa idejom da se u javnosti pokrenu razgovori na teme značajne za Srbiju u procesu evropske integracije i građanima pruže proverene i korisne informacije.

Kategorije Društvo Sremska Mitrovica Vesti