Zgrada SO Šid

Sutra sednica SO Šid

Šid – Za sredu, 7. marta, sa početkom u 9 sati, zakazana je sednica SO, na kojoj će se, između ostalog, razmatrati odluke o lokalnim administrativnim taksama, odluke o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog upravnika u stambenim zgradama na tertoriji opštine Šid, kao i odluka o obrazovanju Saveta za zdravlje. Na dnevnom redu su, takođe, i izveštaji o radu za prošlu godinu, kao i programi rada i finansijski planovi mesnih zajednica za tekuću godinu.

Kategorije Šid Vesti