Učesnici okruglog stola u Moroviću

Okrugli sto o Bosutskim šumama

Morović – U Moroviću je juče održan drugi okrugli sto na temu izrade studije slučaja o Bosutskim šumama. Studiju realizuje Pokrajinski zavod za zaštitu prirode. Predstavljanje ekosistemskih usluga sa valorizacijom na području Bosutskih šuma – integracija biodiverziteta i ekosistemskih usluga u korišćenje i upravljanje prirodnim resursima – tema je kojom se bavi ova studija slučaja. Okrugli sto okupio je ključne sektore i korisnike iz oblasti šumarstva, vodoprivrede, stočarstva i zaštite prirode.

Kategorije Društvo Šid Vesti