Predstavljanje projekta

Projekat obilaznice oko Šida

Šid - Opština Šid je započela pripremne aktivnosti vezane za izgradnju obilaznog puta oko Šida. Izgradnja obilaznice rešila bi problem intenzivnog tranzitnog saobraćaja teških kamiona kroz Šid na način da se vozila sa graničnih prelaza usmere na autoput E-70. Ovaj projekat Opština Šid, kao investitor radova, realizovaće u saradnji sa suinvestitorima, JP “Putevi Srbije” i Upravom za kapitalna ulaganja AP Vojvodine. U toku je izrada projektno tehničke dokumentacije, koju radi „Šidprojekt“, za projekat pojačanog održavanja državnog puta kroz Šid i za projekat izgradnje obilaznog puta oko Šida.

Kategorije Društvo Šid Vesti