Biblioteka "Simeon Piščević" Šid

Elektronski pristup knjigama

Šid – Zahvaljujući projektu “Virtuelna biblioteka Srbije”, odnosno sistemu uzajamne katalogizacije, u Narodnoj biblioteci “Simeon Piščević” u Šidu u upotrebi je bibliotečko informacioni sistem koji čitaocima omogućava elektronski pristup bibliotečkom fondu. Korisnici su sada u mogućnosti da preko interneta pretražuju naslove bilo iz biblioteke, bilo od svoje kuće.

Kategorije Društvo Kultura Šid Vesti