Oslonac

„Oslonac“ za sve

Stara Pazova- U opštini Stara Pazova je danas organizovana konferencija povodom završetka  projekta „Razvoj inovativnih usluga socijalne zaštite namenjenih ranjivim grupama u Staroj Pazovi“ a odnosi se na novoizgrađeni Holističko-rehabilitacioni centar „Oslonac“ koji je otvoren početkom oktobra u školi „Anton Skala“ . Ukupna vrenost projekta iznosi oko 233 hiljade evra, od čega je Delegacija Evropske unije finansirala 85 posto radova, a lokalna samouprava 15 posto. Holističko rehabilitacioni centar, kao jedinstveni centar u Srbiji pruža inovativne terapije koje mogu da poboljšaju sposobnost mozga i stimulaciju čula. Obuhvata kombinaciju različitih tipova terapija namenjenih osobama sa invaliditetom, kako bi prevazišle fizičke i sociološke barijere unutar svoje zajednice kroz holistički pristup pojedincu i njegovom okruženju u oblasti zdravstva, obrazovanja, razvoja veština i osnaživanja socijalne inkluzije .

Kategorije Stara Pazova Vesti