Нови контејнери (2)

DONACIJA OPŠTINE RUMA JAVNOM PREDUZEĆU „KOMUNALAC“

Ruma- Sa namerom da unapredi i još više poboljša rad i kvalitet nivoa usluga JP „Komunalac“, Opština Ruma je sredstvima iz budžeta finansirala nabavku nova 72 kontejnera, za čiju kupovinu je izdvojeno je 2,4 miliona dinara. Današnjoj primoredaji kontejnera u JP „Komunalac“, prisustvovao je i predsednik Opštine Ruma, Slađan Mančić, koji je rekao da i na ovaj način lokalna samouprava pokazuje kakav odnos ima prema javnim preduzećima čiji je osnivač i da će novim kontejnerima javno preduzeće poboljšati svoje usluge prema građanima u domenu odlaganja smeća. Novim kontejnerima će се pokriti kritična mesta u gradu koja do sada nisu bila pokrivena, zameniće se dotrajali kontejneri na nekim lokacijama u gradu, a ostatak kontejnera, koliko ga bude, raspodeliće se u 16 rumskih sela.

Kategorije Ruma Vesti