Uručivanje prese za baliranje

Donacija iz Poljske

Šid – Predstavnici poljske firme „EQUIPO“ uručili su predsedniku Opštine Šid Predragu Vukoviću presu za baliranje pet ambalaže za upotrebu u JKP „Standard“ Šid. Ova donacija je rezultat boravka delegacije Opštine Šid i JKP „Standard“ u Poljskoj, uspostavljanja saradnje i upoznavanja sa načinom tretiranja otpada u toj zemlji.

Kategorije Šid Vesti