Завршна конференција

ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA PODRŠKE INKLUZIVNOM DRUŠTVU

Ruma- Opština Ruma i Centar za socijalni rad Opštine Ruma , organizovali su danas završnu konferenciju projekta „Unapređenje socijalne inkluzije osoba sa intelektualnim i mentalnim smetnjama“. Za ovaj projekat, koji je trajao 23 meseca, Opština Ruma je potpisala ugovor sa Delegacijom Evropske unije u Republici Srbiji, 20. decembra 2015. godine i on je deo projekta „Evropska unija Podrška inkluzivnom društvu“, koji finansira EU sa 5,4 miliona evra, a sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Glavni partner u projektu bio je Centar za socijalni rad opštine Ruma, koji je uveo novu uslugu socijalne zaštite u Rumi, dnevni boravak za odrasle, namenjen osobama sa mentalnim i intelektualnim smetnjama u cilju podrške njihove socijalne uključenosti. Opšti cilj ovog projekta, bio je da doprinese unapređenju socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva među mladima, starosti od 26 do 40 godina, sa intelektualnim i mentalnim smetnjama  u Rumi. Opština Ruma preuzela je da i dalje finansira ovu uslugu i kroz nastavak rada Dnevnog centra, pružena je neposredna podrška socijalnoj uključenosti najugroženijih grupa na teritoriji opštine.

Kategorije Ruma Vesti