Krcedin

U Krčedinu ostalo blago Kelta

O visokom stepenu keltske političke organizacije svedoči podatak da od sredine 2. veka pre naše ere Kelti kontinuirano kuju novac u kovnici na lokalitetu Vis kod današnjeg Krčedina

Piše: M. Balabanović

U mnogim arheoliškim spisima zabeleženo da je Krčedin, najstarije mesto inđijske opštine u 5. veku p.n.e. bio prestonica Kelta i Skordiska, koji su bili do 1.veka nove ere neprikosnovena keltska vrhovna vlast. I danas u samoj reči Krčedin ima keltski ostatak „din“ odnosno“ dun“ koje po naučnim tumačenjima označava utvrđenje dun, dunum a prvi deo imena na keltskom „kerch“ znači neku vrstu građevine. Ogromna keltsko – rimska građevina postojala je u Krčedinu i  očuvana sve do 17. veka.

Kovali novacO visokom stepenu keltske političke organizacije svedoči podatak da od sredine 2. veka pre naše ere Kelti kontinuirano kuju novac u kovnici na lokalitetu Vis kod današnjeg Krčedina. Lokalitet se nalazi u sastavu dve doline u čijem se središnjem delu spajaju dva potoka čineći veći. Siturian je na bregu koji je položajem i visinom predstavljao dominantu tačku na ovom delu terena sve do Dunava. Po nalazima ostataka kamenih i zemljanih građevina može da se zaključi da je tu postojalo čuveno centralno kameno utrđenje i glavni grad Skordiska. Posle pobede, Rimljani su na ovoj teritoriji osnovali lokalnu samoupravu Civitis Scordiscorum. Jedan od najvažnijih pojava koje prati učvršćivanje keltske političke i ekonomske vlasti jeste upotreba i kovanje sopstvenog zlatnog , srebrnog i bronzanog novca. Međutim podaci dalje govore da su Kelti nakon pljačke proročišta u Delfima jedan deo blaga podelili, a najveći deo njihovog bogatsva je ostao u Krčedinu.

Krcedin prestonica KeltaKada je reč o humkama odnosno grobnicama u atarima pojedinih naselja često predstavljaju najmarkantnija uzvišenja, te se zato na njihovom vrhu nalazi kamen kojim se označava visinska tačka, odnosno apsolutna  nadmorska visina. U svakodnevnom životu narod ih zove humka, unka ili anta, a često nemaju imena a u retkim slučajevima se zovu gromuljci. U njima se nalaze grobovi istaknutih plemenskih starešina i kneževa sa grobnim darovima navode arheolozi.

Postoje dva lokaliteta na kojima se nalaze humke, prva kod Krčedina na potezu Več, gde je po legendi sahranjen najveći i najslavniji keltski vojskovođa Brenos, inače u Britanskoj tradiciji smatran božanstvom. Brenos je prema legendi na ovom mestu izvršio ritualno samoubistvo jer je poražen od strane Rimljana. Kasnije je na tom mestu gde je bila humka je pronađena bronzana sveštenička maska. Inače, Več je bio praistorijsko naselje na izuzetnom položaju u starije i mlađe gvozdeno doba, jedno od utrđenja njihovog glavnog grada koji se pružao kao koncentrisana naselja i utvrđenja u njegovoj blizini. Drugi lokalitet humke se nalazi u blizini Maradika gde se na osnovu istraživanja nalazi rodovski grob jedne istaknute porodice. Istraživanjem ovih humki bi se došlo do arheoloških nalaza svetskog značaja.

Tekst je napisan u sklopu realizacije Projekta „Ravnomerni razvoj: da selo bude kao grad“ koji je finansiran iz sredstava budžeta Opštine Inđija

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Kategorije Inđija Projekti