Centar Šida

Konkurs za sredstva za vantelesnu oplodnju

Šid – U šidskoj opštini obnovljen je konkurs za dodelu sredstava za vantelesnu oplodnju za 2017. godinu. Pravo na naknadu troškova odobrava se prema kriterijumima koji su navedeni u dokumentaciji koja je dostupna na sajtu opštine, na internet adresi www.opstinasid.org. Konkurs je istaknut i na oglasnoj tabli opštine Šid i traje do 25. novembra. Prijave na konkurs mogu da se predaju u Uslužnom centru, Ulica Cara Lazara br. 7. Nakon podnošenja zahteva, on se dostavlja Komisiji za vantelesnu oplodnju koja će u roku od 15 dana od dana završetka konkursa pregledati zahteve i medicinsku dokumentaciju podnetu uz zahtev, po potrebi obaviti konsultativne i savetodavne razgovore sa parovima, razmotriti zahtev, izvršiti bodovanje i rangiranje kandidata, te podneti predlog o usvajanju ili odbijanju zahteva Opštinskom veću opštine Šid koje donosi konačnu odluku.

Kategorije Društvo Šid Vesti