Pazova 1

Inicijativa da Pazova dobije status grada

Stara Pazova-Predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović uputio je lokalnim odbornicima inicijativu da ova sremska opština dobije status grada koja će se pred njima naći sutra na 21. sednici SO. Prema popisu iz 2011. godine u opštini Stara Pazova živi 65.792 stanovnika među kojima i Slovaci, Hrvati, Mađari i Romi, što nije i najvažniji uslov za dobijanje statusa grada kada se govori o broju stanovnika. Povoljan saobraćajno – geografski položaj opštine Stara Pazova kao i činjenica da kroz nju prolaze dva međunarodna puta, međunarodna železnička pruga, biciklistički koridor broj 4, neposredna blizina beogradskog aerodroma „Nikola Tesla“ i batajničkog vojnog aerodroma argumenti su predsednika prilikom podnošenja inicijative.

Kategorije Stara Pazova Vesti