20170913_105949

Otvara se „Oslonac“

Stara Pazova-Holističko-rehabilitacioni centar „Oslonac“ koji je izgrađen u okviru ŠOSO „Anton Skala“ u Staroj Pazovi, treba svečano danas da bude otvoren. Naime, reč je o zajedničkom projektu koji su finansirali Pokrajina, Evropska unija i Opština Stara Pazova. Ukupna vrednost projekta izgradnje centra je oko 223.000 evra, a njegov veliki značaj je u tome što ej namenjen prevashodno osobama sa različitim invaliditetima kao i poremećajima pažnje, sa razlličitim vrstama senzornog oštećenja i drugim zdravstvenim poteškoćama.

Kategorije Stara Pazova Vesti