Са доделе покрајинских средстава

DOBIJENA SREDSTVA OD POKRAJINE

Ruma – Među ukupno 23 lokalne samouprave, koje su ostvarile bespovratna sredstva na konkursu za sufinansiranje izrade projektno tehničke dokumentacije i na osnovu konkursa  za sufinansiranje izrade planske dokumentacije, našla se i Opština Ruma. Na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Opština Ruma je dobila 800.000 dinara za sufinansiranje izrade Plana generalne regulacije Buđanovaca. Pokrajinski sekretarijat je za ove konkursne linije usmerio ukupno 25 miliona dinara, od čega je jedanaest ugovora sklopljeno sa predstavnicima koji su ostvarili prava na konkursu za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije, a 21 ugovor sa predstavnicima lokalnih samouprava koji će subvencije dobiti za izradu planske dokumentacije.

Kategorije Ruma Vesti