Žetva na šidskim oranicama

Žetva u završnoj fazi

Šid – Prema podacima opštinske Kancelarije za poljoprivredu pod strnim usevima u opštini Šid nalazi se oko pet hiljada hektara, a najviše površina se nalazi pod pšenicom. Žetveni radovi su uveliko odmakli i posao ulazi u završnu fazu uz različite prinose u zavisnosti od katastarskih parcela.

Kategorije Poljoprivreda Šid Vesti