Izbori u naredna dva meseca

Izbori u Ljukovu

Izbori za Savet mesne zajednice Ljukovo biće održani 28. maja 2017. godine poručuju u Opštinskoj upravi opštine Inđija. Svaki građanin sa prebivalištem na području Mesne zajednice Ljukovo, koji je navršio 18 godina života, ima pravo da bira i da bude biran u Savet Mesne zajednice Ljukovo. Pravo predlaganja kandidata za člana Saveta Mesne zajednice Ljukovo imaju građani sa područja Mesne zajednice Ljukovo i biračkim pravom na tom području. Kandidata za člana Saveta Mesne zajednice Ljukovo, svojim potpisom, koji je overen pred Javnim beležnikom, mora da podrži 30 građana. Rok za podnošenje predloga kandidata  za članove je 17. maj 2017. godine do ponoći.

Kategorije Inđija Vesti