Ljukovo

Izbori za Savete mesnih zajednica

Inđija-Izbori za Savete mesnih zajednica u inđijskoj opštini biće održani 14. maja poručuju nadležni.  Svaki građanin sa prebivalištem na području mesne zajednice, koji je navršio 18 godina života, ima pravo da bira i da bude biran u Savet mesne zajednice. Pravo predlaganja kandidata za člana Saveta mesne zajednice imaju građani sa područja mesne zajednice i biračkim pravom na tom području. Rok za podnošenje predloga kandidata je 30. april 2017. godine do 24 časa.

Kategorije Inđija Vesti