PRODUKTNA BERZA LOGO

Pregled nedeljnog trgovanja na Produktnoj berzi

Novi Sad – Nedeljni izveštaj za period od 27. februara do 03. marta 2017. godine

Najvažnije iz protekle nedelje:

– rast cena

– dešavanja na svetskim berzama

Nakon gotovo konstantnog rasta cena kukuruza i soje u drugoj polovini februara, ova nedelja je donela smirivanje na domaćem tržištu. Razlika u cenama koju traže prodavci i onih koju nude kupci je predstavljala otežavajući faktor za realizaciju trgovanja, što je za posledicu imalo niži berzanski promet u odnosu na prethodnu nedelju. Ukupno je preko „Produktne berze“ prometovano 1.100 tona robe, što je za 50,49% manje nego prethodne nedelje, dok je finansijska vrednost prometa manja za 51,93% i iznosila je 21.565.500,00 dinara.

Prvog radnog dana tekuće nedelje kukuruz je zabeležio ovosezonski cenovni maksimum od 17,30 din/kg bez PDV-a. Međutim, nakon toga tržište jednostavno nije moglo da podnese taj nivo cene, što je za posledicu imalo pad, a kasnije i smirivanje cene. Statistički posmatrano, cena kukuruza je viša u odnosu na prethodnu nedelju za 4,79%, a nedeljni ponder iznosi 17,17 din/kg bez PDV-a (18,89 din/kg sa PDV-om).

U trgovanju pšenicom je registrovana cena od 18,50 din/kg bez PDV-a (20,35 din/kg sa PDV-om). Osnovni razlozi ovakvog nivoa cena su pre svega odličan kvalitet hlebnog zrna koji je prometovan u konkretnim poslovima, kao i povoljan paritet. U istom periodu prethodne godine, cena pšenice je bila za 14,05% niža od trenutne.

Početak nedelje je na tržištu soje obeležen signalima sa tržišta po kojima su kupci tražili značajno višu cenu od prethodno registrovanih 46,90 din bez PDV-a. To je za posledicu imalo zaustavljanje trgovanja. Međutim, na samom kraju nedelje cena se primirila i registrovano je trgovanje na nivou od 47,00 din (51,70 din/kg sa PDV-om), što je za 0,56% viša cena u odnosu na prošlonedeljni prosek.

Takođe je registrovano trgovanje stočnim ječmom. Kilogram ove žitarice je prometovan po 16,80 din bez PDV-a (18,48 din/kg sa PDV-om).

v.d. direktor, Miloš Janjić

Pregled zaključenih i ponuđenih količina, kao i dijapazon zaključenih i ponuđenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

 

ROBA PONUĐENA KOLIČINA (t) CENA PONUDE DIN/KG SA

PDV-OM

ZAKLJUČENA KOLIČINA (t) ZAKLJUČENA CENA DIN/KG SA PDV-OM PROMENA U ODNOSU NA PRETHODNU NEDELJU
Kukuruz, veštački sušen rod 2016. 900 18,37-19,03 450 18,37-19,03 +4,79%
Kukuruz, veštački sušen, rod 2016. gratis lager do 31.3. 750 18,70-19,25 400 18,70 -
Kukuruz, rod 2016. vlaga do 20% 100 16,50 100 16,50 -
Pšenica, rod 2016. 200 20,35 200 20,35 +0,56%
Soja, rod 2016. 75 51,70-52,80 25 51,70 -
Stočni ječam, rod 2016. 200 18,48-18,70 25 18,48 -
AN, ruski, 50/1 500 35,68 - - -
AN, ruski, big bag 500 35,00 - - -

 

PRODEX

Berznski indeks PRODEX je na dan 03.03.2017. bio na nivou od 210,12 indeksnih poena, što predstavlja rast od 0,46 poena u odnosu na kraj prošle nedelje.
Cene poljoprivrednih proizvoda u protekloj nedelji na vodećim robnim berzama:

 

PREGLED DNEVNIH PROMENA CENA NA CME GROUP, MARTOVSKI  FJUČERS 2017.
ponedeljak utorak sreda četvrtak petak
Pšenica 158,44 $/t 153,81 $/t 156,02 $/t 159,99 $/t 158,74 $/t
Kukuruz 143,30 $/t 141,81 $/t 144,33 $/t 147,87 $/t 146,69 $/t

 

U Čikagu u odnosu na prethodnu nedelju, pšenica je pojeftinila 1,37%, a kukuruz je poskupeo 1,97%.

Stanje useva u velikim proizvodnim oblastima u SAD diže strahove i uspelo je da podržava cene početkom nedelje.

Cene kukuruza i soje koriste se nadom u povoljnu politiku Trampove administracije prema biogorivima, tj bioetanolu i biodizelu. Međutim, stvarne odluke još nisu donešene.

 

PREGLED DNEVNIH PROMENA CENA NA CME GROUP
ponedeljak utorak sreda četvrtak petak
Soja, zrno, mar. 17.  372,37 $/t 371,49 $/t 376,63 $/t 382,58 $/t 377,22 $/t
Sojina sačma, mar. 17. 331,30 $/t 331,10 $/t 332,60 $/t 335,10 $/t 330,80 $/t

 

U Čikagu u odnosu na prethodnu nedelju, soja je poskupela 1,50%, a sojina sačma ima istu cenu.

 

Kod soje, SAD tržište je imalo koristi od logističkih teškoća u Brazilu gde se brodovi suočavaju sa kašnjenjima

 

  PŠENICA KUKURUZ
BUDIMPEŠTA 142,04 €/t (fjučers mar 17)
EURONEXT PARIZ 175,00 €/t (fjučers mar 17)  (fjučers mar 17)

 

U Budimpešti u odnosu na prethodnu nedelju kukuruz je poskupeo 1,36%.

U Parizu u odnosu na prethodnu nedelju, pšenica je poskupela 1,74%, a kukuruz je pojeftinio 1,59%.

OBIM I STRUKTURA PROMETA NA PRODUKTNOJ BERZI

U JANUARU 2017. GODINE

 

KRETANJE CENA U JANUARU 2016.
ROBA: Cene sa PDV-om

od-do

Ponderisana cena sa PDV-om
Kukuruz, rod 2016. 17,71-19,03 18,23
Kukuruz, rod 2016. gratis lager do 28.2. 17,60 -
Kukuruz, rod 2016. gratis lager do 15.3. 17,60-18,37 -
Kukuruz, rod 2016. gratis lager do 31.3. 17,82-18,70 -
Kukuruz, rod 2016. vlaga do 18% 16,50 -
Kukuruz, rod 2016. vlaga do 20% 16,50 -
Pšenica, rod 2016. 20,02-20,35 20,17
Pšenica, rod 2016. gratis lager do 28.2. 20,13-20,35 -
Pšenica, sposobna za stočnu hranu (hl 72kg) 19,25 -
Soja, rod 2016. 50,82-51,59 51,12
Soja, rod 2016. gratis lager do 10.3. 50,27 -
Soja, rod 2016. gratis lager do 15.3. 49,50-50,38 -
Soja, rod 2016. fco-kupac 51,26-51,32 -
Sojina sačma 44% 56,40 56,40
Stočni ječam, rod 2016. 18,48 18,48
SAN fco-kupac 30,80 -

 

Tokom prve polovine februara na Produktnoj berzi je bila zabeležena smanjena aktivnost trgovanja zbog nemogućnosti protoka robe Dunavom. Sredinom meseca došlo je do potpune prohodnosti gornjeg i donjeg toka Dunava što je prouzrokovalo i veću aktivnost a samim tim i povećanje prometa na Produktnoj berzi. Izvoznici su se oslobodili robe koja je bila lagerovana i nastavili sa redovnim poslovanjem. Ukupno je preko berze prometovano 6.050 tona robe, što je za 58,63% više nego prethodnog meseca, dok je finansijska vrednost prometa iznosila 133.244.670,00, dinara odnosno za 6,46% manje nego u decembru

Kukuruz

Tržište kukuruza tokom feruara je bilo cenovno stabilno da bi na samom kraju meseca doživeo nagli skok. Cena žutog zrana skoro dva meseca nije doživljavala značajnije oscilacije, da bi zadnjih dana februara ponderisana cena iznosila 17,25 din po kilogramu bez PDV-a (18,97 din/kg sa PDV-om). Kukuruz je količinski imao najveći udeo u prometu preko Produktne berze. Ponder cena za februar  je iznosila 16,57 din po kilogramu bez PDV-a (18,22 din/kg sa PDV-om) što predstavlja cenovni rast od 3,50%.

Pšenica

Konstantan rast cene pšenice, koji se nastvio i tokom februra je za posledicu imao manji obim trgovanja pšenicom preko Produktne berze. Cena pšenice beleži rast u odnosu na prethodni mesec, prosečna ponderisana cena pšenice je iznosila 18,33 dinara bez PDV-a (20,17 din/kg sa PDV-om), što predstavlja rast od 3,36% u odnosu na januar.

 

Soja

Za tržište soje se može reći da je tokom februara bilo aktivno kao i prethodnog meseca. Nastavio se pozitivan cenovni trend tokom celog meseca. Najviša dostignuta cena je iznosila 46,90 din po kg bez PDV-a (51,59 din/kg sa PDV-om), dok je prosečna ponderisana cena iznosila 46,47 din bez PDV-a (51,11 din/kg sa PDV-om), što predstavalja cenovni rast od 4,19%.

Kategorije Ekonomija