Doneta odluka o pristupanju Nacionalnoj asocijaciji kancelarija za mlade

Doneta Odluka o pristupanju Nacionalnoj asocijaciji kancelarija za mlade

Stara Pazova – Krajem prošle nedelje lokalni parlament u Staroj Pazovi, između ostalog usvojio je i Lokalni akcioni plan za mlade za period 2017.-2020.godina, kao i Odluku o pristupanju Nacionalnoj asocijaciji kancelarija za mlade. Koordinatorka u Kancelariji za mlade opštine Stara Pazova Jelena Cetina kaže da će se na osnovu ovih dokumenata u narednom periodu sprovoditi sve aktivnosti ove Kancelarije po prioritrtnim oblastima koje odgovaraju potrebama mladih u staropazovačkoj opštini.

Kategorije Stara Pazova Vesti