Гргуревачки

Teranje Malog Božića

Grgurevci – Topotom kopita lepo ukrašenih sremačkih konja, pesmom, igrom, zdravicama i porukama punim nade da će godina koja je pred nama biti bolja od one koju smo za sobom ostavili, Grgurevčani su  kroz svoje sokake još jednom terali Mali Božić.

Dani od Božića do Bogojavljanja nazivaju još i “nekrštenim danima” tada se iz domova i sokaka pesmom, igrom, zdravicama, pucanjem i bukom teraju demoni, karakondžule, veštice i druga slična bića koja, po narodnoj tradiciji, vrebaju na svakom ćošku.

Svoje demone i karakondžule, Grgurevčani su, ako je suditi po onome što se u ovom selu moglo videti svakako uspeli da oteraju. Nadamo se samo da će i druga fruškogrska i sremačka sela početi da obnavljaju ovu lepu tradiciju, ako ništa drugo, a ono da od sebe odagnaju ona loša bića koja su iz svojih sokaka Grgurevčani ka njima poterali.
Foto: Rada Jovešković

Kategorije Sremska Mitrovica Vesti