IMG_20161215_101903

SOLARNI KOLEKTORI U GERONTOLOŠKOM CENTRU „SREM“

Ruma – Veoma značajna investicija koja će doprineti poboljšanju energetske efiksanosti i smanjenju emisije štetnih gasova u atmosferi, započela je 15. decembra u Gerontološkom centru „Srem“ u Rumi. Vrednost radova na instaliranju solarnih kolektora za grejanje sanitarne vode, iznosi 5.026.668 dinara, od čega Pokrajinski sekretarijat za enegretiku investira 3.985.696 dinara, a ostatak iznosa od 996.424 dinara obezbedila je Ustanova iz sopstvenih sredstava. Na godišnjem nivou procenjena je ušteda u iznosu od 1.434.080 dinara, a ukupna ušteda za ekploatacioni period od 30 godina, iznosi preko 44 miliona dinara.

Kategorije Ruma Vesti