Ugovori sa opstinama za zastitu zivotne sredine FOTO Pokrajisnka vlada Vojvodine

Irigu 1,5 milion za zaštitu životne sredine

Pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine Vladimir Galić je u Pokrajinskoj vladi potpisao ugovore sa predstavnicima osam lokalnih samouprava, kojima su odobrena bespovratna sredstva za sufinansiranje njihovih projektnih aktivnosti, čija ukupna vrednost iznosi osam miliona dinara.

Reč je o konkursu namenjenom rešavanju problema neadekvatnog odlaganja otpada – sanacije i rekultivacije postojećih deponija i degradiranih površina. Priliku da na ovaj način reše deo svojih problema, a na osnovu ispunjenih kriterijuma sačinjenih za opštine i gradove su: Irig, Bečej, Kikinda, Novi Bečej, Senta, Sremski Karlovci, Čoka i Novi Kneževac. Opština Irig dobila je 1,5 milion dinara.

– Na osnovu ovoga, pokušaćemo da saniramo određeni, manji deo deponija, i to je tek prvi korak u rešavanju ovog problema na teritoriji AP Vojvodine – naglasio je resorni sekretar uz podatak da je u našoj pokrajini locirano čak 600 divljih deponija, od čega je 250 velikih.

Kategorije Irig Vesti