Produtna berza Novi Sad

Pregled današnjeg trgovanja na Produktnoj berzi

Novi Sad  – Cene na Produktnoj berzi u Novom Sadu za:17. maj 2016. godine

 

VRSTA ROBE

ZAKLJUČENA BERZANSKA CENA (din/kg sa PDV-om)

KUKURUZ VEŠTAČKI SUŠEN rod 2015.

19,37

SOJA rod 2015.

47,30

PŠENICA rod 2015.

19,03

 

UKUPAN PROMET NA PRODUKTNOJ BERZI ZA 17.05.2016. IZNOSI 925 TONA

Cene su validne u trenutku slanja izvešaja sa berze

Kategorije Ekonomija