Produtna berza Novi Sad

Pregled današnjeg prometa na Produktnoj berzi

Novi Sad – Cene na Produktnoj berzi u Novom Sadu za: 29. januar 2016. godine

 

VRSTA ROBE

ZAKLJUČENA BERZANSKA CENA (din/kg sa PDV-om)

Pšenica, rod 2015.

18,70

Soja, rod 2015.

41,80

 

UKUPAN PROMET NA PRODUKTNOJ BERZI ZA 29.1.2016. IZNOSI 300 TONA

Cene su validne u trenutku slanja izveštaja sa berze

Kategorije Ekonomija