Produtna berza Novi Sad

Pregled današnjeg trgovanja na Produktnoj berzi

Novi Sad – Cene na Produktnoj  berzi u Novom Sadu za:14.09.2015. godine

 

VRSTA ROBE

ZAKLJUČENA BERZANSKA CENA (din/kg sa PDV-om)

Pšeica, rod 2015.

20,90

 

UKUPAN PROMET NA PRODUKTNOJ BERZI ZA 14.09.2015. IZNOSI 450 TONA

Cene su validne u trenutku slanja izveštaja sa berze.

Kategorije Ekonomija Poljoprivreda