Produtna berza Novi Sad

Pregled današnjeg trgovanja na Produktnoj berzi

Novi Sad – Cene na Produktnoj berzi u Novom Sadu za:22.07.2015. godine

 

VRSTA ROBE

ZAKLJUČENA BERZANSKA CENA (din/kg sa PDV-om)

Kukuruz, rod 2014.

19,80

 

UKUPAN PROMET NA PRODUKTNOJ BERZI ZA 22.07.2015. IZNOSI 25 TONA

Cene su validne u trenutku slanja izveštaja sa berze.

Kategorije Ekonomija Poljoprivreda