Produtna berza Novi Sad

Pregled današnjeg trgovanja na Produktnoj berzi

Novi Sad – Cene na Produktnoj Berzi u Novom Sadu za:20.04.2015. godine

 

 

VRSTA ROBE

ZAKLJUČENA BERZANSKA CENA (din/kg sa PDV-om)

Suncokretova sačma, 33%

26,40

 

UKUPAN PROMET NA PRODUKTNOJ BERZI ZA 20.04.2015. IZNOSI 100 TONA

Cene su validne u trenutku slanja izveštaja sa berze.

 

Kategorije Ekonomija Poljoprivreda