Produtna berza Novi Sad

Pregled današnjeg trgovanja na Produktnoj berzi

Novi SadCene na Produktnoj Berzi u Novom Sadu za:06.02.2015.

 

VRSTA ROBE

ZAKLJUČENA BERZANSKA CENA (din/kg sa PDV-om)

Pšenica rod 2014.

24,42

Kukuruz, vešt. sušen, rod 2014.

16,72

 

UKUPAN PROMET NA PRODUKTNOJ BERZI ZA 06.02.2015. IZNOSI 200 TONA

Cene su validne u trenutku slanja izveštaja sa berze.

Kategorije Ekonomija Poljoprivreda