Predavanje-za-poljoprivrednike-DT-22.1.15.v

Predavanja za poljoprivrednike

Donji Tovarnik – Na  predavanju za poljoprivrednike, održanom u lovačkom domu u Donjem Tovarniku, koje je u saradnji sa Poljoprivrednom stručnom službom Sremska Mitrovica i udruženjem poljoprivrednika pećinačke opštine organizovala opštinska Agencija za razvoj, poljoprivredni proizvođači su imali priliku da se upoznaju sa najnovijim tendencijama u prihrani pšenice i u proizvodnji i zaštiti suncokreta, dok je poseban segment predavanja posvećen subvencijama u stočarstvu.

Kategorije Pećinci