Sednica Veća u Rumi

Video nadzor u rumskim školama

Sednica Veća u Rumi

Sednica Veća u Rumi

Ruma-Na sednici Opštinskog veća u Rumi, održanoj 15. novembra, pored mnogih rešenja, doneta je i odluka o pristupanju realizaciji konkursa AP Vojvodine za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama za sufinansiranje sistema video nadzora u vaspitno-obrazovnim ustanovama, i na raskrsnicama, sve u cilju bezbednosti učenika i građana. Doneta je i odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu. Crkvama Sv. Nikolaja i Sv. Duha dodeljeno je po 500 hiljada dinara za rekonstrukciju krova, a formiran je i Savet za bezbednost u Opštini Ruma čiji će predsednik biti Slađan Mančić.

Kategorije Ruma Vesti