Produtna berza Novi Sad

Pregled današnjeg trgovanja na Produktnoj berzi

Novi Sad – Cene na Produktnoj Berzi u Novom Sadu za:24.11.2014. godine

 

 

 

VRSTA ROBE

ZAKLJUČENA BERZANSKA CENA (din/kg sa PDV-om)

Kukuruz, rod 2014.

14,92

Sunc. sačma 44%

65,40

 

UKUPAN PROMET NA PRODUKTNOJ BERZI ZA 24.11.2014. IZNOSI 525 TONA

Cene su validne u trenutku slanja izveštaja sa berze.

 

Kategorije Ekonomija Poljoprivreda