Vecina usvojila

Održana sednica gradskog parlamenta

Sremska Mitrovica – Usvajanjem Odluke o izmeni i dopuni Odluke o visini stope poreza na imovinu na teritoriji Sremske Mitrovice kojom se redovnim platišama umanjuje suma koju će za izmirenje ove dažbine morati da izdvoje, odbornici većine dali su dobar podstrek i onim Mitrovčanima koji su sa isplatom kasnili da požure i do kraja godine izmire svoje obaveze, rekao je predsednik mitrovačkog parlamenta Milan Kovačević, nakon što su obornici dali saglasnost na predlog da se poreskim obveznicima koji su svoje poreske obaveze i sporedna poreska davanja izmirili, ili će to učiniti do 31. 12. otpiše 15 posto zaduženja za tekuću godinu prilikom akontacionog zaduženja 15. februara naredne godine.

Kategorije Sremska Mitrovica Vesti