Sa skupa u Rumi

Novi projekti u Rumi

Sa skupa u Rumi

Sa skupa u Rumi

Ruma-U gradskoj kući u Rumi 14. novembra organizovan sastanak Socijalno-ekonomskog saveta, u okviru projekta “Unapređenje socijalnog dijaloga“. Sastanku su prisustvovali i gosti iz Slovačke Republike, a razgovaralo se o funkcionisanju lokalnih socijalno-ekonomskih saveta. Predstavljeni su programi podizanja kapaciteta lokalnih SES-ova kroz strateško planiranje i socijalni dijalog kao razvojni alat, unapređenje pregovaračkih kapaciteta za bipartitni i tripartitni dijalog na lokalnom nivou, politiku zapošljavanja i povezivanje obrazovanja sa tržištem rada. U ime domaćina govorio je Drago Tešić, predsednik Socijalno-ekonomskog saveta Rume, u ime gostiju iz Slovačke Valeria Kubalova.

Kategorije Ruma Vesti