Crkva Sv. Georgija u Banoštru

Za obnovu seoske crkve

Crkva Sv. Georgija u Banoštru

Crkva Sv. Georgija u Banoštru

Beočin – Crkva Svetog Georgija u Banoštru (zvanično, Banoštoru), jedan od najstarijih parohijskih hramova od tvrdog materijala u Sremu, nedavno je dobila svoju obimnu monografiju, kakvu još uvek, nažalost, nemaju ni pojedini fruškogorski manastiri. Kapitalno delo o bogomolji podignutoj 1682. godine, ali i povesti podunavskog sela, koja zadire duboko u praistoriju, plod je višedecenijskog istraživanja, upornosti i ljubavi Vere Milosavljević (1938), rođene u Banoštru, našeg istaknutog filologa, bibliotečkog poslenika, publiciste i kulturnog radnika. Knjigu pod naslovom „Crkva u Banoštru“ zajedno su izdali Srpska pravoslavna eparhija sremska u Sremskim Karlovcima i Centar za crkvene studije u Nišu…
Pripremanje i štampanje monografije „Crkva u Banoštru“, pored autorkinog „osećanja duga i ljubavi prema precima i odgovornosti pred potomcima“, ima još jedan važan, praktičan cilj i zadatak: da posluži obnavljanju pravoslavne crkve Sv. Georgija u ovom podfruškogorskom, podunavskom selu.

Kategorije Beočin Kultura Vesti