Radovi na mreži u Jameni

Sve bolje snabdevanje strujom

Radovi na mreži u Jameni

Radovi na mreži u Jameni

Jamena: U šidskoj Poslovnici „Elektrovojvodine“, koja je u sastavu Elektrodistribucije Sremska Mitrovica, teku radovi na otklanjanju znatnih oštećenja koja je velika vodena stihija, tokom maja, izazvala na delu elektroenergetskih objekata u selu Jameni. Šef Poslovnice Šid, dipl. inž. el. Branko Jošić, kaže za „Sremske novine“ da njihove ekipe rade po utvrđenom planu i objašnjava šta je sve do sada učinjeno:
– Kako se voda povlačila, naše ekipe su vršile sanaciju trafostanica i delova niskonaponske mreže i postepeno ih uključivale. Radili smo detaljno čišćenje, pranje, odmašćivanje i zamenu opreme koja je oštećena. Pre uključenja, za svaku kuću smo detaljno proveravali instalaciju i merno mesto, kako bismo bezbedno uključili kupce. Ti radovi su trajali dve nedelje i uključeno je pet trafostanica, niskonaponska mreža i više od 450 potrošača električne energije. Nismo uključili četiri kuće, koje su, nažalost, od posledica poplave srušene…

Kategorije Šid Vesti