organizovanje poljočuvarske službe

Organizovanje poljočuvarske službe

organizovanje poljočuvarske službe

organizovanje poljočuvarske službe

Pećinci – Na sednici od 3. decembra Privremeni organ opštine Pećinci doneo je Odluku o merama zaštite poljoprivrednog zemljišta i organizovanju poljočuvarske službe. Ovom Odlukom se preciziraju mere zaštite za useve i zasade, poljoprivredno zemljište, poljske puteve i kanale i pooštravaju kazne za nanošenje poljskih šteta. Za prekršaje u ovoj oblasti fizičko lice će se kazniti od 50 do 500 hiljada dinara, pravno lice od 100 hiljada do milion dinara i odgovorno lice u pravnom licu od 10 do 100 hiljada dinara.

Kategorije Pećinci Vesti