Opštinska zgrada

Finansiranje učeničkog prevoza

Opštinska zgrada

Šid – Lokalna samouprava proširila je kategorije učenika koji mogu da ostvare pravo na besplatan prevoz. Tako će sada tu vrstu povlastice moći da koriste i deca bez jednog roditelja, deca korisnika dečijeg dodatka, učenici koji su ostvarili posebne rezultate u oblastima prirodnih i društvenih nauka, muzike, likovnog stvaralaštva i fizičke kulture na pokrajinskom, republičkom ili međunarodnom takmičenju u toku prethodne, odnosno tekuće školske godine, kao i porodice u kojima putuje dvoje ili više dece, tako što se finansira iznos jedne mesečne karte. Na ovaj način broj korisnika biće povećan sa dosadašnjih 60 na 150, za šta će opština iz budžeta izdvojiti dodatnih četiri miliona dinara.

Kategorije Šid Vesti