Predavači o Sirmijumu i Carskoj palati

Ovde su koreni evropskog hrišćanstva

Predavači o Sirmijumu i Carskoj palati

Sremska Mitrovica – Manifestacija „Dani kulture u Sirmijumu“, koju organizuju Grad Sremska Mitrovica i Zavod za zaštitu spomenika kulture, nastavljena je nizom predavanja, 27. marta, u Vizitorskom centru Carske palate. Posle uvodne reči američkog arheologa Majkla Vernera, autora ilustrovane monografije Sirmijum: kompleks Carske palate, bilo je više govora o dosadašnjim istraživanjima antičkog Sirmijuma (Zorka Pejović, Ljubiša Šulaja) i imperijalnog kompleksa na čuvenom arheološkom nalazištu Gamzigrad kod Zaječara (Bora Dimitrijević)…

Rimski imperator Gal Valerije Galerije Maksimijan (293 – 311), rođen u okolini Gamzigrada, a jedno vreme stolovao i u Sirmijumu, dve godine pre Konstantina je doneo edikt o verskoj toleranciji (30. aprila 311, u Nikomediji). U susret proslavi 17 vekova od Milanskog edikta, iduće godine, smatra Dimitrijević, valja imati na umu da su koreni evropskog hrišćanstva duboko usadjeni na ovom našem, srpskom tlu…

Kategorije Kultura Sremska Mitrovica Vesti