Fama Laser III-1

Raspored radarskih kontrola na putevima u Sremu

Sremska Mitrovica – U petak, drugog marta, na putevima na području Policijske uprave Sremska Mitrovica, patrole saobraćajne policije kontrolisaće brzinu kretanja vozila sa tri radarska uređaja pre podne i sa tri radarska uređaja posle podne, na sledećim putnim pravcima, odnosno ulicama u naselju:

Naziv deonice

Satnica
Hrtkovci – Platičevo od 8 do 10
Jarak  – Hrtkovci od 10 do 12
Ruma – Jarak od 12 do 14
Irig – Ruma od 14 do 16
Sremska Mitrovica (Rumski put) od 8 do 11
Sremska Mitrovica (Tarasa Ševčenka) od 11 do 14
Sremska Mitrovica (Rumski put) od 14 do 16
Adaševci (Branka Radičevića) od 8 do 10
Gibarac (Karađorđeva) od 10 do 12
Erdevik (Kralja Petra Prvog) od 12 do 14

 

 

Kategorije Servis