Potopljeni čamci

Led uništio marinu

Stari Slankamen - Sante leda koje, ovih dana, plutaju Dunavom nanele su ogromne štete vlasnicima  čamaca, jahti i brodava koji su bili usidreni u marini u Starom Slankamenu. Naslage leda na pojedinim mestima bile su preko dva metra. Veliki broj plovila je potopljen, nekoliko brodova led je potisnuo ka sredini Dunava, mnogi čamci su oštećeni.

 

Kategorije Vesti