Dragana Nenadić

Nastava na rusinskom jeziku

Dragana Nenadić

Sremska Mitrovica – Negovanje rusinskog jezika, kao jedna od najvažnijih aktivnosti ovdašnje sekcije Društva za rusinski jezik, književnost i kulturu, započelo je najpre na smotrama recitatora, promocijama knjiga i susretima vojvođanskih rusinskih škola. Pionirska uloga u tom poslu pripisuje se učiteljici Ani Knežević, rođ. Ždinjak (1932 – 2000), koja je animirala i pripremala najmlađe Rusine u gradu za takve nastupe. Potom se pristupilo organizovanim pripremama za uvođenje fakultativne nastave u osnovnim školama, koje su započele tokom jeseni 1999. i trajale sve do sredine decembra 2000. godine… Od školske 2003/2004. godine nastavu maternjeg jezika rusinskih đaka drži Dragana Nenadić, apsolvent na Katedri za rusinski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Kategorije Kultura Sremska Mitrovica Vesti