Bojan Pajtić u Nikincima

Bojan Pajtić u Nikincima

Ruma-Početak gradnje kanalizacione mreže u Nikincima  bio je povod za posetu Bojana Pajtića, predsednika pokrajinske Vlade, ovom mestu u rumskoj opštini. U poseti Nikincima bio je i direktor Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine Nebojše Malenkovića. Ukupna vrednost ove investicije je 282 miliona,  za prvu fazu radova biće potrebno 33,4 miliona dinara: sredtva je u celosti obezbedio Fond za kapitalna ulaganja. Kanalizaciona mreža biće u dužini od 13,5 kilometara, prva faza radova treba da bude  završena do kraja ove, a kompletna kanalizaciona mreža do kraja 2012. godine.

Bojan Pajtić u Nikincima

Kategorije Vesti