Položili zakletvu

Zakletva mladih policajaca

Položili zakletvu

Sremska Mitrovica – U sklopu obeležavanja Dana policije 24 policijska službenika – pripravnika u Policijskoj upravi Sremska Mitrovica položilo je svečanu zakletvu. Oni su prethodno sa uspehom završili obuku i položili  stručni ispit. Svečanost je održana 13. juna u sali gradske kuće.

Kategorije Nekategorizovano Vesti