Dobrivoje Antonić

Veliko „spremanje“ panonske lepotice

Dobrivoje Antonić

Sremska Mitrovica – Nacionalni park „Fruška gora“ – jedini nacionalni park u Pokrajini (proglašen 1960. godine), kao kompleks od izuzetnog značaja odnedavno je sa svim pravima i obavezama prenet na upravljanje AP Vojvodini. Područje aktivne zaštite na ovoj panonskoj lepotici obuhvata 25.525 hektara, od ukupno 139.430 hektara koliko zauzima planina Fruška gora. Geografski, ona se u celini nalazi na području Srema. Zaštićeno područje Fruške gore (inače, 96 odsto pod šumom) u većoj ili manjoj meri administrativno pripada opštinama Sremski Karlovci, Petrovaradin, Beočin, Irig, Indjija, Sremska Mitrovica, Šid, Ruma i Bačka Palanka.

Direktor Javnog preduzeća Nacionalni park „Fruška gora“, sa sedištem u Sremskoj Kamenici, gost „Sremskih novina“ Dobrivoje Antonić, kaže da je  postupak donošenja Master plana održivog razvoja Fruške gore od 2012. do 2022. godine prva značajna aktivnost APV, kao osnivača JP, posle prenosa nadležnosti.

Kategorije Društvo Sremska Mitrovica Vesti