Značajan pad cene kukuruza

Dečje kulturno leto u Šidu

Održana 29.bostanijada

Prinudni upravnici od 1.avgusta