RUMA: POVOD JE „TROJKA IZ BLOKA“

Patrole na konjima čuvaju rod

Lepota Srema, a suvenira nema?

Biće Srema i kad Mike nema